Medaljer

 

 1. Gustav III: Vitterhetsakademiens sammanträdesmedalj, brons (!) 34 mm av C.G. Fehrman

1786-1798, Hild. 114            01                      325:-

 1. Kronprins Karl (XIV) Johan: Lantbruksakademiens sammanträdesmedalj av Lars Grandel

1813-1818, Silver 33 mm, Hild. 76              1+                      550:-

 1. Karl XIV Johan: Lantbruksakademiens sammanträdesmedalj av L.P. Lundgren 1827-,

silver 31 mm, Hild.77a putsad, 01                  150:-

 1. Karl XIV Johan: Lantbruksakademiens sammanträdesmedalj av Myntverket 1943 efter

L.P. Lundgrens förlaga, brons 31 mm, Jfr. Hild.77a                            01                      150:-

 1. Oskar I: Svenska Jägareförbundets prismedalj 1844-1859, silver 31 mm av L.P.Lundgren,

Hild.84       01                450:-

 1. Oskar I: Svenska Jägareförbundets prismedalj 1844-1859, brons 31 mm av L.P.Lundgren,

Hild.84       01                350:-

 1. Karl XIII: Kgl. Vetenskapsakademiens sammanträdesmedalj, silver 31 mm efter M. Frumeries

förlaga, Hild.35       01              175:-

 1. Akademien för de Fria konsterna/ C.F. Adelcrants, patinerat silver 35 mm av Erik Lindberg 1925

Num. Medd. XXIX:sid.68// Ehrensvärd 2.253           01              225:-

 1. Kongl. Musikaliska Akademien/Organisten i Alunda P.A. Berg (belöning för flit).

Av Lea Ahlborn 1867, Olsén sid. 185// Hy. II:155 patina, 01/0      350:-

 1. Kronprins Oskar( II): Konst och Industriutställningen 1866, tenn 44 mm av Lea Ahlborn

Hild.2// SNT.6/1993 No. 3  fläckar, 01/0      275:-

 1. Konst och Industriutställningen 1866, medalj i Britanniametall, 36 mm, av okänd konstnär,

Hild.2 sid.461.14// SNT. 1993 No. 4           01              175:-

 1. Konst – och Industriutställningen 1897, medalj i gulmetall, 25 mm. av Lea Ahlborn,

SNT. 6/1990 No. 4                   01                      125:-

 1. Konst – och Industriutställningen 1897, medalj i nickel, 25 mm, av okänd gravör. Av Halda

fickursfabrik med avfasad kant för att öppna fickurets boett. SNT.6/1990:12                 1+              225:-

 1. Konst – och Industriutställningen 1897, medalj i gulmetall, 35 mm, av  Aug. Högel,

SNT.6/1990 No. 13      01/0              225:-

 1. 16:e Allmänna Sv. Lantbruksmötet 1886, försilvrad gulmetall (?) 22 mm. med tapp. 01              125:-
 2. Oskar II: Officerarnas målskjutningsförbund i Stockholm, prismedalj i brons, 31 mm, av

Adolf Lindberg 1890. NNÅ.1939:M.137         01/0                 95:-

 1. Oskar II: Regeringsjubileet 1897, vitmetall 51 mm, osignerad tillverkningsdefekt(?) åtsidan, 01               175:-
 2. Wermlands läns Kgl. Hushållningssällskap, prismedalj 38 mm. 27,5 g. av Lea Ahlborn,

Olsén sid. 216 var.      01               400:-

 1. Södra Södermanlands Lantbruksklubb, silver 38 mm, 27 g. av Adolf Lindberg 1898,

NNÅ.1939: M.217, detta ex. av Myntverket 1970            01               395:-

 1. Jönköpings läns Kgl. Hushållningssällskap: För Boskapsavelns befrämjande, silver 51 mm, 66 g

av A. Lindberg 1898, NNÅ.1939: M.218                      1+/01                       650:-

 1. Ystad-Eslövs Järnvägs AB, silver 38 mm, 30 g. av A. Lindberg 1916, NNÅ.1939:M.383

med , bäranordning, 01         350:-

 1. Oskar II: För hästafvelns främjande, silver 43 mm, 38 g. av A. Lindberg ca 1897-1906, finns ej

med i NNÅ 1939. Orsaken är troligen att framsidesstampen har tillverkats för annan medalj och

baksidan är  Num.Medd. XIII: 115 (av. Lea Ahlborn)? Porträttypen är lik 2 kronor 1904            01               300:-

 1. Kalmar läns södra fältskytteförening: osignerad silver 28 mm, 11,6 g. av Myntverket 1917            01               115:-
 2. Södermanlands läns Kgl. hushållningssällskap: Prismedalj silver 31 mm, 15 g. av Adolf Lindberg

(baksidan) och Erik Lindberg (framsidan). Av Myntverket 1931, se Ehrensvärd 2.130b, var.                 unc               150:-

 1. Södermanlands läns Kgl. hushållningssällskap: Prismedalj av Erik Lindberg 1914/1923,

silver 43 mm, 40 g. av Myntverket 1937, Se Ehrensvärd 2.130b var.                 unc               350:-

 1. Södermanlands läns Kgl. hushållningssällskap: Lantbruksmötet ”Jubileumsåret 1939”, Silver

31 mm, 16 g. av Erik Lindberg (jubileet var Hushållningssällskapet 125 år). Se Ehrensvärd

2.130 b,  Ehrensvärd nämner inte denna som befintlig i Myntkabinettets samlingar.                 unc               350:-

 1. Södermanlands läns Kgl. hushållningssällskap: Lantbruksmötet 1952, silver 31 mm, 16 g. av

Erik Lindberg, Ehrensvärd 2.130b var.                 unc               150:-

 1. Gustav V: 23:e allmänna Lantbruksmötet i Stockholm 1930, silver 38 mm, 27,8 g. av

Erik Lindberg, Ehrensvärd 2.301           01               275:-

 1. Jubileumsutställningen i Luleå 1921 (1621-1921), brons 60 mm, osignerad 01               225:-
 2. FN-medalj, Nobels fredspris 1988, silver (nysilver?) 35 mm, 22,3 g. med band och separat ”släpa”

originaletui                 unc               225:-

 1. FN-medalj: ”Peace keeping operations”, sterling silver 38 mm, 25,2 g. i originaletui unc               250:-
 2. FN-medalj (plakett) brons 98* 74 mm, ”FN-bataljon 60M” (December 1975-juni 1976) unc               150:-