Polletter

33. Avesta koppar- och järnverk: 48 tunnor sand, Sti.30.43 R.1 delv. Svagpräglad 1+ 225:-
34. Avesta koppar- och järnverk: 24 tunnor sand, Sti. 30.44 R.0 1+ 225:-
35. Avesta koppar- och järnverk: 12 tunnor sand, Sti.30.45 R.0 1+ 110:-
36. Avesta koppar- och järnverk: 1 tunna sand, Sti.30.46 R.0 1+ 125:-
37. Höganäs stenkolsverk och gruva: 48)( gruvkorg, Sti. 75.1 R.3 1+/01 350:-
38. Höganäs stenkolsverk och grufwa: 32)( gruvkorg, Sti.75.2 R.3 repor, 1/1+ 375:-
39. Höganäs stenkolsverk och gruva: 16)( gruvkorg, Sti. 75.4 R.2 1/1+ 375:-
40. Höganäs stenkolsverk och gruva: 8)( gruvkorg, Sti. 75.6 R.3 1?/1 225:-
41. Höganäs stenkolsverk och gruva: 4)( gruvkorg, Sti. 76.7 R.2 1?/1 225:-
42. Höganäs stenkolsverk och grufwa:II)( gruvkorg, Sti.76.8 R.2 1+ 275:-
43. Höganäs stenkolsverk och grufwa: I)(gruvkorg, Sti. 76.9 R.1 1/1+ 275:-
44. Höganäs stenkolsverk och grufwa: 24)( gruvvagn, Sti.76.13 R.3 dubbelpräglad 1? 175:-
45. Höganäs stenkolsverk och gruva: 8)( gruvvagn, Sti. 76.16 R.2 1/1+ 375:-
46. Höganäs stenkolsverk och gruva: 4)( gruvvagn, Sti 76.17 R.1 1/1+ 350:-
47. Höganäs stenkolsverk och gruva: 1 )( gruvvagn, Sti. 76.19 R.2 1/1+ 350:-
48. Höganäs stenkolsverk och gruva: Myntpollett/ valörpollett ”1”, Sti. 78.73 R.2 1+ 375:-
49. Nissafors järnverk: 12 tunnor Kohl, Sti. 99.7 R.3 1+ 350:-
50. Nissafors Järnverk: 11 tunnor kohl, Sti. 99.8 R.3 1+/01 450:-
51. Nissafors järnverk: 1 skttt lim (skeppspund limestone, kalksten) Sti. 99.10 R.3 1+ 450:-
52. Nissafors Järnverk: 1 skttt lim, Sti. 99.11 R.3 fläck 1+/01 450:-
53. Nissafors järnverk: ½ skttt lim, Sti. 99.12 R.3 fläckar 1+/01 350:-
54. Sala silververk och bergslag: 1 stigh kohl (före 1674), Sti.122.2 R.0 1+ 950:-
55. Sala silververk och bergslag: 1 stigh kohl 1674-81), Sti.123.3 R.0 1+ 950:-
56. Sala silververk och bergslag: 1 lass wask (1674-81) Sti. 126.24 R.1 delv. svagpräglad 1+ 900:-
57. Sala hyttor: 1 lass wask, Sti. 126.28 R.4 1+/01 950:-
58. Sala gruva: 1 lass wask, Sti. 126.29 R.5 1+ 900:-
59. Sala gruva: 1 ½ lass wask, Sti. -, Num. Medd. XII: 64.5 R.6 1+/01 950:-
60. Stora Kopparbergs gruva och bergslag: 1 Ryss kohl 1682 Frid. Hansen, Sti. 172.12a R.1 ärgfläckar 1/1+ 650:-
61. Stora Kopparbergs gruva och bergslag:1 stigh skattekohl 1678-84 Frid. Hansen, Sti. 172.13 R.1 1+ 1.200:-
62. Stora Kopparbergs gruva och bergslag: 1 stigh skattekohl 1678-84 Zacharias Unoson, Sti. 173.15 R.1 1+ 1.200:-
63. Stora Kopparbergs gruva och bergslag: 1 skrina kohl 1800- 1818 Johan Gottlieb Gahn, Sti. 175.24 R.3 01 900:-
64. Stockholms Ångslups AB: Staden-Ladugårdslandet 3 öre 186 Sti. 232.64 R.0 150:-